Vakt

Vakt

Den kliniske veterinærvakten er en statlig vaktordning som skal sikre at det til enhver tid skal være veterinær tilgjengelig for akutt syke dyr.

Det er Fredrikstad veterinærpraksis som administrerer veterinærvakten for Ytre Østfold, det vil si Moss, Våler, Rygge, Råde, Fredrikstad og Hvaler.

Det er 8 veterinærer som rullerer vaktene seg i mellom.

For å finne vakthavende veterinær kan du ringe Fredrikstad Veterinærpraksis på tlf 69 39 00 90.