Tjenester

Tjenester

Smådyr

 • Digitalt røntgen (f.eks HD/AD)
 • Id-merking
 • Vaksinering
 • Sterilisering
 • Kastrering
 • Tannrens (med ultralyd) 
 • Drektighetsundersøkelse
 • Ultralyd
 • Fødselhjelp
 • Indremedisinske utredninger
 • Kirurgiske operasjoner (bløtvev mm.)
 • Laboratorietjenester (blodprøver, urinprøver)

Produksjonsdyr

 • Inseminasjon
 • Drektighetsundersøkelse
 • Avhorning
 • Kastrering
 • Seksuell helsekontroll
 • Vaksinering

Hest

 • Ponnimåling
 • Tannbehandling
 • Endoskopi
 • Sertifisering/id-merking
 • Vaksinering
 • Kjøpsundersøkelser
 • Halthetsundersøkelser
 • Leddbehandlinger
 • Ultralyd
 • Gynekologi 
 • Drektighetsundersøkelse
 • Mobilt digitalt røntgen
 • Kastrasjon